v1

KÈRMES 

v1
Ik gao dees jaor( meej menne grèèze kop)
toch mar(allêen) wir es de kèrmes op.
Nêe…al te veul, hè’k nie mir "bij te zette"
‘k moet op m’n hart èn op mennen bloeddruk lette.

‘k Gao nie mir in de "rups"
gin "bots autoke’s" mir rije.
‘k Zit liever op ‘n terras.
Lòt ’n aander mar betije.

Der is genog te zien.
Ge kèkt oe ôoge èùt.
Al gòn oe ôore tèùte
van al dè hard gelèùd.

Èn…al moet ik dan, van al dieje pils
om de tien menuute pisse.
De kèrmes is de moeite werd.
IK ZÓ’M NIE WILLE MISSE.

Lechim.


v1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  • Pagina's

  •