v1

"Kroniek van het Fraterhuis"

in Vlijmen

door Luc Alosery

 

Photobucket

v1

         

Photobucket

v1

 
Op surpriseavond 1905 werd fr.M. Honoratus bij pater superior ontboden. Hij kreeg toen de opdracht om zich te belasten met de stichting van het Fraterhuis in Vlijmen. Inderdaad een verrassing. In die dagen werd het pastoraat bediend door Jacobus Antonius van Der Pas. Zijn herderschap heeft hij uitgeoefend in de jaren 1888 tot 1926. Van te voren was hij Prior van de Abdij te Heeswijk. 1882-1888. Reeds in 1900, vermeld de kroniek, vroeg pastoor van der Pas fraters voor zijn parochie. Toen werd hem geantwoord dat hij zeker nog vijf jaren zou moeten wachten. Niettegenstaande de nood aan personeel kwam toch in 1905 de stichting van Vlijmen tot stand. De pastoor zou graag gezien hebben, dat zijn fraterhuis gesteld werd onder de bescherming van H.Herman Jozef, een zalige van zijn orde. Doch het Oisterwijkse fraterhuis had reeds deze heilige tot patroon. Nu werden de patronen van huis en school verwisseld, de school werd de school van H.Herman Jozef en het huis kreeg tot beschermer de H. Franciscus Xaverius. Tot het doen van deze stichting was de pastoor in staat gesteld door de liefdadigheid van de familie Mommersteeg te Vlijmen. Mevr. Elizabeth Mommersteeg als stichters genoemd. Als stichtingsdatum staat vermeld 28 december 1905. Het huis was echter toen nog niet bewoonbaar. Om de school toch, met het oog op de Rijkssubsidie, op 1 januari 1906 te kunnen beginnen, vertrok frater Honoratus, die tot directeur van de nieuwe stichting benoemd was, op 28 december 1905 naar Vlijmen om een en ander voor de school te regelen. Hij hield overigens zijn verblijf in het fraterhuis Torenstraat te ‘s-Hertogenbosch. De school en het huis werden ingezegend door Pastoor van Der Pas op 6 juni 1906. Daarmee was de stichting voltooid. Het was overigens een merkwaardig geval met deze stichting. De fraters waren er niet zo heel welkom. Er werden, vermoedelijk door kwaadwilligen die de pastoor een hak wilde zetten allerlei dwaze praatjes rond gestrooid omtrent de fraterschool O.a ze komen hier de grond opkopen en alles duur maken. Hierbij binnenspelend op de Broeders van Drunen en Elshout.  Daar men voorgaf dat wij een grote boerderij zouden aanleggen. Alle kinderen die de fraterschool bezochten, zouden frater moeten worden. Het schoolgeld zou zo hoog worden, dat slechts enkele het zouden kunnen betalen. Niet tegenstaande al die lasterpraat waagden 25 ouders de gevaarlijke proef. De school begon met een klas, Bij het tweede jaar melde zich weer 25 jongens aan, in het derde jaar bedroeg het aantal aangiften 45. Het wantrouwen was verdwenen. Langzaam maar zeker groeide de school. Op 1 juni 1910 was de school volledig. Ze telde toen 239 leerlingen. Nog steeds groeide de school. Het schoolgebouw was echter te klein. Daarom werd in 1917 een klas bijgebouwd. De school telde nu zeven klassen. De volgende jaren bleef het aantal leerlingen constant. Na de tweede wereldoorlog neemt de groei van de schoolbevolking zienderogen toe. Er wordt een achtste leerkracht benoemd. Wegens plaats gebrek wordt er een klas ondergebracht in de bibliotheek van het huis. Het was geen denderende oplossing. De jongens noemde de frater die daar stond “de frater van het hokje “. Het gaf wel enige verlichting van de propvolle klassen, maar toch niet voldoende. Zo begint de frater van de eerste klas het schooljaar 1946 met liefst 69 leerlingen. Nee, die toestand is onhoudbaar. Alles komt nu in het geweer om een radicale oplossing te vinden. De enige weg is enkele lokalen bijbouwen. Dit is gauwer gezegd dan gedaan. Er moet zoveel gebouwd worden. En er is geld nodig. Een moeilijk probleem van de eerste naoorlogse jaren Men ziet echter de noodzaak in. Zowel het school als het gemeente bestuur geven hun volle medewerking. Met name hier met ere genoemd mag worden fr. directeur, frater chrysosogus, die alles op alles zette om de beste oplossing te vinden. En …het lukt. Na lang vergaderen en berekenen wordt 19 december 1951 de eerste spade in de grond gestoken voor de nieuwe jongensschool. De gloriedag is 6 september 1952 als de zeer moderne en prima ingerichte school word ingezegend. Alle moeite en zorgen zij nu rijkelijk beloond. Het schoolruimte probleem is radicaal opgelost. Vlijmen teld voortaan twee jongensscholen. Het onderwijs kan wedijveren met elke school ver in de omtrek. Hiervan getuigen de prestaties van de jongens die toelatingsexamen moeten doen voor MULO . H.B.S. of lyceum. Praktisch iedereen slaagt. De buitengewone successen van het onderwijs zijn te danken aan de zeer goede samenwerking van het personeel, zowel fraters als leken, en aan de bezielende leiding van het hoofd.
Fr.C
Bron:met gansen trou.

v1

Terug naar boven

 

 

 

 

 

 

  • Pagina's

  •