v1

De geldwolf

v1

't Is mì de wolve in ons laand gedaon,
want de natuur is zo totaol bedurve
dè ze allemaol vurgoêd zijn uitgesturve;
alleen de geldwolf blekt nog te bestaon.

Nee, sterker nog: de sort groeit steeds nog aon!
Over den helen aardbol uitgezwurve
hit ie zun ège hier zòn plòts verwurve
dè ge um hòst nie mer van oe af kunt slaon.

Hij hì un stripkespak over zun vaacht
en unnen dieveklauw aon elke poot,
zun hol is un schòn villa of un jaacht.

Hij gift zun ège mar heel zelde bloot
en strietst en strupt bè vurkeur in de naacht.
En as ie barst van 't geld, dan gaot ie dood.

Frans van Dooren

v1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  • Pagina's

  •